Termeni și Condiții

SC LI NAILS TRAINING CENTER SRL a creat site-ul www.LuminitaIonel.com pentru a-şi informa personal toţi clienţii. Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiţionată de respectarea condiţiilor generale de acces şi de utilizare detaliate mai jos, precum şi de respectarea ansamblului de legi aplicabile.

Atunci când accesaţi site-ul, când îl parcurgeţi şi îl utilizaţi, dumneavoastră acceptaţi implicit şi necondiţionat condiţiile generale, care prevalează asupra oricărei alte înţelegeri pe care aţi putea s-o aveţi cu LuminitaIonel.com prin SC LI NAILS TRAINING CENTER SRL.

Din considerente proprii, putem anula sau refuza orice comanda, daca avem suspiciuni legate de identitatea falsa a clientului, comportament verbal necorespunzator, etc. 

 Informaţii despre utilizarea datelor dumneavoastră personale

În calitate de autor/proprietar/administrator al website-ului www.luminitaionel.com, SC LI NAILS TRAINING CENTER SRL se angajează să păstreze caracterul confidenţial al informaţiei furnizate de către dumneavoastră la accesarea şi completarea formularului electronic de candidatură.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, vă informăm că beneficiaţi de următoarele drepturi:

LuminitaIonel.com prin SC LI NAILS TRAINING CENTER SRL, îşi rezervă dreptul de a schimba şi actualiza în orice moment conţinutul website-ului www.luminitaionel.com, precum şi Politica de confidenţialitate fără nici un fel de notificare prealabilă.
De aceea, vă rugăm să vizitaţi periodic această secţiune pentru a verifica termenii şi condiţiile pe care aţi agreat să le respectaţi.

Administrarea parolelor si codurilor de acces

În cursul procedurii de înregistrare, vă alegeţi un nume de cont şi o parolă. Sunteţi singurul responsabil pentru păstrarea caracterului confidenţial al contului dumneavoastră, precum şi a parolei şi al tuturor acţiunilor pasibile de a fi executate în contul şi/sau cu parola dumneavoastră. Vă angajaţi să informaţi imediat LuminitaIonel.com prin SC LI NAILS TRAINING CENTER SRL prin unul dintre canalele de comunicatie disponibile in Sectiunea CONTACT a site-ului cu privire la orice utilizare neautorizată a contului şi/sau parolei dumneavoastră, precum şi să vă asiguraţi că vă deconectaţi la ieşirea din fiecare sesiune.

LuminitaIonel.com prin SC LI NAILS TRAINING CENTER SRL nu va putea fi făcută responsabilă în caz de pierdere, daună sau lipsă a beneficiului rezultând din neîndeplinirea de către dumneavoastră a acestor obligaţi

Date personale si alte date

Puteţi consulta acest site fără să vă dezvăluiţi identitatea sau să daţi cea mai mică informaţie în ceea ce vă priveşte.

Informaţiile fără caracter personal pe care ni le veţi comunica vor fi considerate ca fiind neconfidenţiale şi vor putea fi utilizate şi difuzate de către LuminitaIonel.com prin SC LI NAILS TRAINING CENTER SRL afiliaţilor săi şi membrilor reţelei sale comerciale în mod liber, cu respectarea dispoziţiilor legale aplicabile, precum şi a dispoziţiilor privind secretul bancar.

GDRP : 

Date personale prelucrate

Datele personale pe care le prelucram sunt, in principal, datele tale de identificare, tranzactionale, financiare, demografice, de localizare sau alte date personale pe care le colectam direct de la tine sau din alte surse atunci cand devii clientul nostru sau cand folosesti produsele sau serviciile noastre.

Modalitatea de prelucrare a datelor personale                     

Prelucram datele personale doar pentru scopuri legitime, precum acela de a-ti furniza produse si servicii sau pentru a-ti oferi asistenta cu privire la incheierea unei oferte comerciale (daca este cazul), de a te identifica prin intermediul mijloacelor de comunicare sau in sediile noastre, in scop de marketing, pentru imbunatatirea si dezvoltarea produselor si serviciilor pe care ti le oferim, pentru a preveni si combate fraudele etc. Prelucrarea datelor personale se intemeiaza intotdeauna fie pe executarea contractelor incheiate cu noi, pe nevoia de a respecta o obligatie legala, pe interesul nostru legitim sau un interes public major sau, dupa caz, pe consimtamantul tau daca ti-ai manifestat optiunea in acest sens.      

Administrarea acordurilor exprimate

Pentru a-ti putea oferi produse si servicii personalizate, respectiv cat mai apropiate de interesele tale, putem prelucra date personale care permit identificarea preferintelor si/sau a comportamentului tau, inclusiv prin procese automate, care nu presupun interventie umana. Pentru aceasta, respectiv pentru comunicarile de marketing direct, vom tine intotdeauna cont de optiunile tale.

Comunicarea de date personale catre alti destinatari     

Pentru a-ti oferi servicii cat mai competitive, pentru a executa tranzactiile pe care le initiezi, pentru indeplinirea obligatiilor legale ce ne revin sau in alte scopuri legitime este posibil sa transmitem datele tale personale catre autoritati publice, consultanti externi, , alte institutii financiar-bancare, imputerniciti catre care am externalizat furnizarea anumitor servicii si alte categorii de destinatari, din Romania sau din afara ei sau a Uniunii Europene/Spatiului Economic European, asigurandu-ne insa intotdeauna ca instituim garantii adecvate pentru protejarea datelor tale (spre exemplu, clauze contractuale standard, existenta unor reguli corporatiste obligatorii etc).     

Timpul de prelucrare

Datele tale personale sunt prelucrate pe tot parcursul relatiei noastre contractuale si, dupa finalizarea acesteia, cel putin pe perioada impusa de prevederile legale aplicabile in domeniu, inclusiv, dar fara limitare, la dispozitiile privind arhivarea.

Drepturile consumatorului si modalitati de aplicare

              Pe langa drepturile existente, de la data aplicarii Regulamentului beneficiezi de drepturi aditionale. Iata lista completa a drepturilor pe care le ai:         

•            Dreptul la informare – poti solicita informatii privind activitatile de prelucrare a datelor tale personale;

•            Dreptul la rectificare – poti rectifica datele personale inexacte sau le poti completa;

•            Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – poti obtine stergerea datelor, in cazul in care prelucrarea acestora nu a fost legala sau in alte cazuri prevazute de lege;

•            Dreptul la restrictionarea prelucrarii – poti solicita restrictionarea prelucrarii in cazul in care contesti exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevazute de lege;

•            Dreptul de opozitie – poti sa te opui, in special, prelucrarilor de date care se intemeiaza pe interesul nostru legitim;

•            Dreptul la portabilitatea datelor – poti primi, in anumite conditii, datele personale pe care ni le-ai furnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau poti solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator;

•            Dreptul de a depune plangere – poti depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

•            Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul tau, ti-l poti retrage oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila;

•            Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: poti cere si obtine interventia umana cu privire la respectiva prelucrare, iti poti exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta si poti contesta decizia.     

Date Personale

Preocupându-se în mod special de transparenţa şi protecţia drepturilor dumneavoastră, LuminitaIonel.com prin SC LI NAILS TRAINING CENTER SRL SRL nu-şi va procura informaţii care să permită unor terţi să vă identifice personal, exceptând situaţia în care dumneavoastră înşivă vă dați acordul pentru această operațiune.

Nicio exploatare comercială, fie ea parţială, a datelor primite nu va putea fi efectuată fără acordul dumneavoastră prealabil.

Aceste informaţii sunt confidenţiale şi păstrate de către LuminitaIonel.com prin  SC LI NAILS TRAINING CENTER SRL, afiliaţii săi şi membrii reţelei sale comerciale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001.

Date fara character personal

Informaţiile fără caracter personal pe care ni le comunicaţi şi care se referă la preferinţele dumneavoastră, interesele principale şi pasiunile dumneavoastră sunt utilizate pentru a crea şi a vă propune produse şi servicii adaptate gusturilor dumneavoastră.

Este posibil să obţinem informaţii în mod automat, dar care nu pot fi în nici un caz asociate vreunei persoane. Aceste informaţii se referă la tipul de browser pe care îl utilizaţi, la platforma computerului dumneavoastră şi la numele domeniului prin care aveţi acces la site-ul nostru.

 POLITICA DE RETURNARE – CATEGORIA SERVICII ȘI PRODUSE DIGITALE

 Mai jos aveti Politica de Anulare a unei comenzi de produse digitale, servicii și  cursuri online, achizitionata de pe LuminitaIonel.com

 Anularea si returul comenzilor de servicii și cursuri online/ digitale

 Politica de retragere din cadrul contractelor incheiate la distanta cu profesionisti, este conforma cu OUG 34/2014art. 16, litera m.

 Anularea SERVICIILOR si cursuri online (carti, cursuri, materiale ce se descarca de pe Internet / Site LuminitaIonel.com sau sunt folosite online, cloud) se poate efectua pana in momentul livrarii serviciului achizitionat. Parcurgerea unui curs inseamna livrarea produsului digital și, potrivit  DIRECTIVA (UE) 2019/2161 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 27 noiembrie 2019 ( C 30- Dreptul de retragere), acesta este exceptat de la plata returului. 

Dupa livarea serviciilor achizitionate, comanda nu mai poate fi anulata.

Orice anulare tardiva a unei comenzi se va taxa cu intreaga valoare a respectivei comenzi.

In cazul in care anularea unei comenzi se face inaintea termenului mentionat, veti putea alege intre returnarea contravalorii comenzii sau convertirea sumei platite intr-un credit pe care il veti putea utiliza ulterior pentru un nou program.

Comezile onorate – cursuri parcurse- nu se ramburseaza contravaloarea comenzii, nici nu e posibila convertirea acesteia intr-un credit viitor in cazul anularii comenzii dupa data limita ( conform  DIRECTIVA (UE) 2019/2161 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 27 noiembrie 2019 ).

Anunțarea anularii unei comenzi se poate face  printr-un e-mail la adresa: contact@luminitaionel.com, in termen de 14 zile de la data plasarii comenzii, doar daca produsul digital nu a fost deja livrat catre consummator.

Anularea comenzii de servicii, care se incadreaza in conditiile de mai sus, duce la rambursarea contravalorii comenzii. Plata se va face de catre SC LI NAILS TRAINING CENTER SRL. catre client in maxim 15 ( cincisprezece ) de la primirea notificarii de anulare. Daca comanda s-a anulat integral, inainte de ca serviciul sa fie livrat, SC LI NAILS TRAINING CENTER SRL va achita integral contravaloarea comenzii. Daca comanda s-a anulat dupa livrarea serviciului / cursului. rambursarea sumei nu mai este posibila.

Solutionarea conflictelor. Legea aplicabila

Orice conflict aparut intre LuminitaIonel.com prin SC LI NAILS TRAINING CENTER SRL si Clienti va fi rezolvat pe cale amiabila. In cazul in care acest lucru nu este posibil, prima cale de solutionare este medierea, in conditiile legii, iar daca aceasta esueaza se apeleaza la instantele romanesti competente de la domiciliul SC LI NAILS TRAINING CENTER SRL.

 Frauda

Crearea de conturi multiple folosind astfel de adrese generate automat si care expira dupa o perioada predefinita, pentru a putea beneficia de promotii sau oferte, sau orice comportament fraudulos in masura sa afecteze bunul mers al campaniilor, este interzisa si va fi considerata o tentativa de frauda. Proprietarul site-ului luminitaionel.com isi rezerva dreptul de a suspenda conturile astfel create si de a retrage beneficiile aferente promotiilor sau ofertelor in curs, de a anula contul fara preaviz, instiintare, alte formalitati sau despagubiri.

Orice tentativa de frauda sau orice frauda (cum ar fi dar fara a se limita la: accesarea datelor Clientilor luminitaionel.com, alterarea continutului site-ului, incercarea de afectare a performantelor serverelor linailsboutique.ro, deturnarea continutului livrarilor catre terti etc) vor fi pedepsite conform legii penale.

Abonare la NewsLetter

Newsletterele conțin informațiid despre cele mai noi oferte, știri, articole și informații despre campaniile și produsele comercializate de LuminitaIonel.com. De asemenea, prin abonarea la newsletter permiteți companiei SC LI NAILS TRAINING CENTER SRL să vă trimită pe e-mail mesaje despre coșuri abandonate – produse / servicii / cursuri uitate în coșul de cumpărături pe LuminitaIonel.com, e-mailuri de follow-up după ce ați achiziționat produse / servicii / cursuri de pe LuminitaIonel.com, precum și e-mailuri referitoare la produse / servicii / cursuri față de care v-ați manifestat interesul pe site-ul LuminitaIonel.com

Atunci când vă abonați la Newsletter vă puteți aștepta să primiți pe adresa de email furnizată între 1 – 4 newslettere pe săptămână din partea noastra. Vă puteți dezabona cu ușurință în orice moment de la newsletter, apăsând pe link-ul de dezabonare din newsletter.

SC LI NAILS TRAINING CENTER SRL

CUI 42038140

J13/4015/2019

Str. București, nr. 26A, Constanța, România, 900161